Afvalwater bemonstering en advies

Het afvalwater dat wordt geloosd vanuit een inrichting moet voldoen aan diverse wettelijke eisen. Om te bepalen of hieraan wordt voldaan zijn individuele of periodemetingen noodzakelijk. Dergelijke metingen zijn eveneens noodzakelijk om de vervuilingsequivalenten te bepalen t.b.v. de verontreinigingsheffing door waterschappen.

DAP Advies B.V. voert hiertoe afvalwateronderzoek uit om op correcte wijze de verontreinigingsheffing te bepalen en de naleving van de vergunningsvoorwaarden te controleren. Dit biedt opdrachtgevers inzicht in het (kunnen) voldoen alle wettelijke normen en er tegelijkertijd de zekerheid dat heffing wordt betaald op basis van op juiste wijze verkregen onderzoeksgegevens.