Laboratoriumonderzoek

Ten behoeve van asbestinventarisatie en arbometingen zijn analyses en bepalingen noodzakelijk, welke gefaciliteerd kunnen worden door DAP Advies B.V.

Waar noodzakelijk wordt laboratoriumonderzoek verricht onder accreditatie.

Het betreffen onder andere:

  • Elektronenmicroscopie NEN 2991 / ISO 14966
  • Lichtmicroscopie NEN 5896
  • Waar noodzakelijk wordt laboratoriumonderzoek verricht onder accreditatie.