Contra expertise

In een enkel geval voldoet een uitgevoerd asbestinventarisatie niet aan de verwachtingen. Bijvoorbeeld ten opzichte van onvolledig geïnventariseerde of gekwantificeerde asbesthoudende materialen, de bijbehorende risicoklassen of voorgestelde saneringsmethoden. Een onafhankelijke toets of contra onderzoek door DAP Advies B.V. biedt in dergelijke gevallen uitsluitsel.