Projectbegeleiding en toezicht

Sloopprojecten blijven allang niet meer beperkt tot het simpelweg afbreken van bouwwerken. Sloopwerken moeten doorgaans gecombineerd worden uitgevoerd met asbestverwijdering, bodemsaneringen en het bouwrijp opleveren van de slooplocaties. Ook de staat (woonwijk, fabrieksterrein e.d.) van het te slopen bouwwerk bepaald de te hanteren uitgangspunten en technieken.

Voor aanvang zijn er diverse onderzoeken noodzakelijk en wettelijk verplicht (asbestonderzoek, opname belendingen, bodemonderzoek, stoffeninventarisatie, risico-inventarisaties, e.d.). De overheid verlangt tevens diverse plannen (algehele planning, V&G-projectplan, verkeersroulatieplan, sloopplan etc.) buiten diverse vergunningen en toestemmingen (omgevingsvergunning, saneringsvergunning, e.d.).

Kortom sloopwerken zijn tegenwoordig complexe aangelegenheden. DAP Advies B.V. kan door middel van gedegen projectmanagement het gehele traject begeleiden met behulp van onderzoek, aanbesteding, voorbereiding, vergunningaanvragen, directievoering en oplevering. Door toezicht van DAP Advies B.V. op de uitvoering, voortgang en kosten borgt de opdrachtgever dat de sloopwerken conform de wettelijke bepalingen en overige (klant) eisen worden uitgevoerd en vastgelegd.

Wanneer nodig kunnen Middelbare of Hogere Veiligheidskundigen of Arbeidshygiënist worden ingezet.