V&G Plannen

Volgens de arbo-wet en regelgeving is voor grote projecten en projecten met bijzondere risico’s een V&G-plan noodzakelijk. De inhoud van een V&G plan is gebonden aan een verplichte inhoud en moet zijn gebaseerd op een projectgebonden risico-inventarisatie en evaluatie.

Een V&G plan heeft als doel om de veiligheid te organiseren en de samenwerking te coördineren. Het V&G plan moet de (onder)aannemers in staat stellen om aan wettelijke en niet wettelijke bepalingen te kunnen voldoen.

Door DAP Advies B.V. kunnen voor uiteenlopende projecten V&G plannen worden opgesteld, inclusief de bijbehorende risico-inventarisatie en –evaluatie.

In voorkomende gevallen kan voor het opstarten van de betreffende projecten en het uitvoeren van de werkplekinspecties/ veiligheidstoezicht veiligheidskundige ondersteuning worden geboden.