Geluidsonderzoek

Gehoorschade is het ontstaan van schade aan het gehoor door onder meer een te lange blootstelling aan lawaai. Bij gehoorschade wordt meestal gedacht aan minder of slechter horen, maar ook de bekende piep in de oren als gevolg lawaai is een teken van gehoorschade. Bij beginnende gehoorschade krijgt het niveau waaronder een persoon geen geluid meer waarneemt, de gehoordrempel, een hogere waarde.

Gehoorschade ontstaat als iemand langere tijd wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven 80 dB(A), met lawaaidoofheid als uiteindelijke gevolg. Vanaf geluidsniveaus van 100 dB(A) kan acute gehoorschade optreden. In bijvoorbeeld een discotheek kan het geluid makkelijk boven de 100 dB(A) uitkomen.

Schade door blootstelling aan lawaai is niet omkeerbaar of te genezen. Ook kan door hoge geluidsniveaus oorsuizen of -fluiten ontstaan, de zogenaamde piepstress, die zeer hinderlijk is en niet zelden leidt tot psychische klachten.

Het is dus belangrijk om op de werkplek vast te stellen of het geluidsniveau van dermate aard is dat er gehoorschade bij werknemers kan optreden. Door middel van een genormeerd geluidsonderzoek kunnen de risicogebieden worden geïnventariseerd en kunnen preventieve of repressieve (beheers) maatregelen worden vastgesteld.