Asbestonderzoek

Is een asbestinventarisatie noodzakelijk? De aanwezigheid van asbesthoudende of keramische materialen in de bodem, installaties/ objecten of gebouwen vormen uiteindelijk een risico voor eigenaren en gebruikers. Een risico dat naast gezondheidsklachten ook van technische en/of financiële aard kunnen zijn.

Een asbestinventarisatie is wettelijk verplicht voor het geheel of gedeeltelijk slopen/ demonteren van bouwwerken en objecten. Aan een asbestinventarisatie is asbestinventarisatierapport verbonden. Een asbestinventarisatierapport wordt door het bevoegd gezag verlangd bij o.a. de aanvraag van een sloopmelding (omgevingsvergunning).

Bij eigendomsoverdracht en in arbeidssituaties is het, mede gelet op de financiële en/of gezondheidsrisico’s, eveneens van belang dat bekend is of en waar zich asbesthoudende materialen bevinden inclusief de bijbehorende blootstellingsrisico’s.

De asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een daartoe deskundig en erkend onderzoeksbureau, zoals DAP Advies B.V., welke is gekwalificeerd op basis van de Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie.

Bij door DAP Advies B.V. uitgevoerde asbestinventarisatie is de opdrachtgever er van verzekerd dat:

  • Alle asbest toepassingen zijn vastgesteld
  • De bijbehorende (blootstellings)risico’s zijn bepaald
  • Beheer en onderhoud of eigendomsoverdracht zijn gedefinieerd
  • Er beschikking is over de wettelijk voorgeschreven asbestinventarisatie ten behoeve van een sloopmelding (omgevingsvergunning)