Taak Risico Analyse

Voor risicovolle (project)locaties (petrochemie, bouw-/slooplocaties) wordt door de opdrachtgever of de beheerder een Taak Risico Analyse verlangd, alvorens kan worden gestart met de werkzaamheden. Door middel van de Taak Risico Analyse worden voor de specifieke werkzaamheden de bijbehorende risico’s geïnventariseerd en kunnen maatregelen worden vastgesteld om de risico’s te elimineren dan wel te beheersen.

De medewerkers van DAP Advies B.V. beschikken over ruime expertise om voor uiteenlopende werkzaamheden taak risico analyses op te stellen en deze te vertalen naar de benodigde (beheers)maatregelen.