Akoestisch onderzoek

DAP Advies heeft onlangs voor een opdrachtgever geluidsmetingen verricht in een productie hal.

Het doel van het onderzoek was om te bepalen of er tijdens diverse werkzaamheden een grensoverschrijdend geluidsniveau wordt bereikt welke afkomstig is vanuit de werkzaamheden die worden verricht.

Tevens is het doel van het onderzoek om aantoonbaar te maken of medewerkers geluidshinder kunnen ervaren gedurende de 8-urige werkdag waarvan 7 uur productief wordt gewerkt van de verschillende geluidsinvloeden die aanwezig zijn op de werkvloer.

De uitkomsten van de metingen worden gedeeld met de arbeidshygiënist van de opdrachtgever welke aan de hand van de grafieken en rapportage de aanbevolen beschermingsmaatregelen kan voorschrijven of voorstellen kan doen voor ‘bronbestrijding’.

Voor vragen omtrent het uitvoeren van geluidsmetingen kunt u contact opnemen met ons kantoor in Delft. We kunnen u een vrijblijvende offerte doen toekomen voor het uitvoeren van deze metingen.

Opstelling geluidsmeting in productie hal
Opstelling geluidsmeting in productie hal

Ecologische Preventie Check

DAP Advies is nu gecertificeerd om een ‘Ecologische Preventie Check’ uit te voeren. Dit betekent dat tijdens de asbestinventarisatie van bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf, welke besloten heeft zijn asbesthoudende dak(en) te laten saneren, direct ook een ecologische preventie check uitgevoerd wordt.

Bij het saneren van asbestdaken moet rekening gehouden worden met beschermde diersoorten om onnodige schade en verstoring te voorkomen. Dit is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb) waarin onder andere de zorgplicht is opgenomen. In het buitengebied heeft men bijna altijd te maken met beschermde soorten. Om hier zorgvuldig mee om te gaan en overtreding van de Wnb te voorkomen is de Ecologische Preventie Check soortenbescherming asbestdaken ontwikkeld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zorgplicht.

De Ecologische Preventie Check kan worden gebruikt bij de voorgenomen sanering van asbestdaken bestaande uit asbestcementplaten (golfplaten). De preventiecheck kan alleen worden toegepast als het uitsluitend gaat over het saneren van de asbestcementplaten. De preventiecheck kan niet worden toegepast als er ook aanpassing van de dakconstructie plaatsvindt of bij het saneren van asbestdaken van woningen. Het is de bedoeling dat de preventiecheck wordt uitgevoerd door de DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) in combinatie met de wettelijk verplichte asbestinventarisatie.

Zwaluwnesten
Nestkast van uil
Vogelnest