Artikelen door GRATE

Akoestisch onderzoek

DAP Advies heeft onlangs voor een opdrachtgever geluidsmetingen verricht in een productie hal. Het doel van het onderzoek was om te bepalen of er tijdens diverse werkzaamheden een grensoverschrijdend geluidsniveau wordt bereikt welke afkomstig is vanuit de werkzaamheden die worden verricht. Tevens is het doel van het onderzoek om aantoonbaar te maken of medewerkers geluidshinder […]

Ecologische Preventie Check

DAP Advies is nu gecertificeerd om een ‘Ecologische Preventie Check’ uit te voeren. Dit betekent dat tijdens de asbestinventarisatie van bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf, welke besloten heeft zijn asbesthoudende dak(en) te laten saneren, direct ook een ecologische preventie check uitgevoerd wordt. Bij het saneren van asbestdaken moet rekening gehouden worden met beschermde diersoorten om onnodige […]