MVK

VCA en VCU vragen om MVK ondersteuning betreffende de VGM-taken (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). DAP Advies BV heeft de benodigde kennis en ervaring om u hierbij te ondersteunen.

Onze MVK-ondersteuning biedt u de mogelijkheid tot het stellen van vragen op het gebied van VGM. Dit kan zijn een helpende hand bij uw RIE, vragen over machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, Taak Risico Analyse, VG-plan, het opstellen van procedures en instructies, veiligheidsplannen en advies.

Uiteraard is het mogelijk dat onze MVK-ondersteuning gecombineerd wordt met het houden van interne audits, een jaarlijkse check-up van uw managementsysteem (VCA, VCU etc.) en check-up van uw RIE.