Handhaving en vergunningen

Asbest neemt in de wet- en regelgeving een bijzondere plaats in en vergt specifieke kennis en opleiding voor toezichthouders en vergunningverleners. Het is niet onmogelijk dat gemeentes, provincies en overige toezichthoudende instanties tijdelijk niet de capaciteit hebben om vergunningverlening en handhaving adequaat in te vullen. In dergelijke gevallen kunnen medewerkers op detacheringbasis worden betrokken van DAP Advies B.V.

Door onbekendheid of gebrek aan kennis kunnen bedrijven of particulieren ondeskundig omgaan met asbest en hierdoor bestuursrechtelijk in aanraking komen met vergunningverlenende en toezichthoudende instanties. DAP Advies B.V. kan hierbij ondersteuning bieden zodat het voorstaande wordt voorkomen of op een correcte wijze wordt opgeheven.