Bodemonderzoek

Door ondeskundige slopen, illegale stort, toepassen puin(granulaat)funderingen, toepassing van asbesthoudende beschoeiing is in het verleden asbest in de (water) bodem terecht gekomen.

Tot het dienstenpakket van DAP Advies B.V. behoort het onderzoek van de (water) bodem. Deze worden uitgevoerd conform daartoe gestandaardiseerde normen. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapport.

Het rapport biedt naast inzicht in de aanwezigheid van asbest of overige verontreinigende stoffen en de bijbehorende risico’s een basis voor het vaststellen van de saneringsurgentie, een plan van aanpak (incl. transport en afvoer), kostencalculatie en eventuele mogelijkheden voor hergebruik.