Klanttevredenheidsonderzoek

DAP Advies B.V. wil graag op de hoogte blijven van wat uw ervaringen zijn met onze organisatie. Uw adviezen, klachten en/of meningen  zijn voor ons van grote waarde om de kwaliteit hoog te houden. Wij willen u dan ook vragen of u zo vriendelijk wil zijn ons een klein moment van uw tijd te geven en onderstaande enquête zo volledig mogelijk in te vullen en aan ons te retourneren.

Naast de algemene vragen hebben wij ook enkele vragen geformuleerd in het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Duurzaamheid is een belangrijk punt op de agenda van DAP Advies B.V., daarom zijn wij ook geïnteresseerd naar de eisen en verwachtingen van onze stakeholders.

(Met stakeholders worden personen of groepen bedoeld die worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van een organisatie en vice versa.)

Bij voorbaat dank voor uw tijd!