Luchtkwaliteitonderzoek

Tijdens asbestonderzoek kunnen asbestbronnen worden aangetroffen welke kunnen resulteren in blootstellingsrisico’s. Deze risico’s kunnen worden vastgesteld door middel van concentratiemetingen in de lucht.

De saneringsmethoden voor asbest zijn gebaseerd op een risicoklasse indeling, welke worden vastgesteld o.b.v. een gestandaardiseerde methode. De vastgestelde saneringsmethode is niet altijd praktisch uitvoerbaar.

Door middel van een concentratiemeting onder beheerste omstandigheden kan van alternatieve saneringsmethoden worden vastgesteld of deze al dan niet onder de waarde blijft behorende bij de alternatieve risicoklasse.

Naast de bovengenoemde concentratiemetingen voor asbest kan DAP Advies B.V. tevens luchtkwaliteitsonderzoek uitvoeren ten behoeve van milieukundige vergunningprocedures. Het bevoegd gezag en de omgeving verlangt in toenemende mate een feitelijke onderbouwing van de luchtkwaliteit en de invloed hierop van activiteiten (binnen inrichtingen).